Formål:
Markedsføre trikserulleskøyter som idrett i Norge, og Skandinavia. Være en inngangsportal for nye utøvere, og videreformidle informasjon fra andre aktører innen sporten. Generelt informasjonsarbeid hva angår rulleskøyter. Utforme konkurranseformer og regler.

Foreningens oppgaver:
Jobbe for samarbeid med andre Skandinaviske aktører. Arrangere konkurranser (deriblandt et offisielt NM), samt skaffe sponsorer og lage PR materiell. Hjelpe mindre lokale aktører til å arrangere konkurranser og events. Bidra til tilpasning av skateparker for rulleskøyter på lik linje med andre idretter.