Referat fra årsmøtet 17/3/13

Posted by on aug 6, 2013 in nyheter | No Comments
Referat fra årsmøtet 17/3/13

Referat fra årsmøtet 2013

 1. Konstituert

 2. Jonas Bødtker ble valgt som møteleder, Nils Skogstrøm som referent.

 3. Inkalling og dagsorden ble godkjent av de oppmøtte.

 4. Årsberetning 2011/2012 ble lagt fram (Se egen post her)

 5. Regnskap 2012 ble lagt fram (Se egen post her)

 6. Følgende vedtektsendringer ble godkjent:

  1. Antall i styret (6 stk. maks) – enstemimg vedtatt endring

  2. Endre tidspunkt for årsmøtet – enstemmig vedtatt endring

  3. Krav om å ha vært/er/skal bli aktiv utøver for å være fullverdig medlem – flertall for endring.

  4. Styreleder skal velges av styret og nestleder – Enstemmig vedtatt endring

 7. Innsendte saker

  1. Enighet om en konkret tilrettelegging på skateparker for rulleskøyter.

   1. Lage et skriv med krav fra NRSF – vedtatt.

   2. Dialog med kommunen / Be om å bli inkludert i parkutvikling – vedtatt.

   3. Samarbeid med Oslo skateboardklubb – vedtatt.

   4. Samarbeid med Roller Derby folka? – vedtatt.

   5. Samarbeid med BMX, ang. medlemstall – vedtatt.

   6. Egne tider i skateparker, sammen med BMX – vedtatt.

  2. Det ble stemt på å lage en objektiv test på div. skateparkleverandører. Denne testen gjøres tilgjengelig og kan sendes inn til parkvesenet slik at kommunen får oversikt over hvilke private firmaer de bør forholde seg til.

   1. Samarbeid med NORB og/eller BMX org. ble foreslått og stemt for.

   2. Samarbeid Oslo Skateboardklubb ble foreslått og stemt for.

   3. Levere fullstendig liste over produsenter ble foreslått og stemt for.

 8. Valg – følgende styremedlemmer ble stemt inn

  1. Olav Norheim
  2. Mathis Marien
  3. Julius Josefsen
  4. Kim Halse
  5. Jon Arne Berg
  6. Jonas Bødtker
 9. Valg – styreleder/nestleder

  1. Jonas Bødtker (styreleder)
  2. Olav Norheim (nestleder)
 10. Årsplan/hva vi ønsker å gjøre 2013

  1. Søke støtte hos diverse fond. Styrets oppgave å finne ut hvilke.

  2. Søke støtte hos Grafill til diverse grafisk produksjon.

  3. Legathåndboka

  4. Promopakke/promotere mot sponsorer osv.

  5. Aktiv promotering mot events (Veko i Voss)

  6. God Morgen Norge / Andre tv-program?

 11. Evaluering av konkurranser

  1. RIL 2012

   1. Bra: Gode premier (bama, etc.) bruke disse til andre konk. Forskjellig format: én og én kjøring er bra.

   2. Ikke bra: Dele opp såpass store parker. Spesielt Drammen. Uoversiktelig. tettere samarbeid med Andre.

  2. RSC

   1. Bra: Funka med 20. juli pga vær. Promotere siste spot til publikum.

   2. Ikke bra: Strengere tidsskjema. Begynne når det begynner. For lite jobbing med å få tilskuere. Tilrettelegge spots for publikum. Org. spots tildigere. Modde spots litt mere. Musikk/mat/ekstra-ting. Sentral finalespot.

  3. NM

   1. Funka: Speaker funka. Sentral, tilgjengelig park er bra.

   2. Hva funka ikke: NM burde være innendørs. Burde ha back-up park. Ny vurdering på hvilke ukedager vi bruker. Flere publikumsvennlige tiltak. Ekstra aktiviteter.

  4. Rullende aften

   1. Bra: Engasjement fra de yngre.

   2. Ikke bra: Mere støtte fra forbundet. Bedre promotering.

  5. Arena Xmas

   1. Bra: Gøy med et konsept. Bra oppmøte med skatere. Bra med modding. Tidsskjema funka.

   2. Ikke bra: Flere publikummere? Kjøre én og én. Flere utenlandske kjørere.

  6. TSG 2013

   1. Bra: Tidsskjema var bra. Formatet var bra (soner).

   2. Ikke bra: Mere tilrettelegging for publikum. For mye big-jump konk.

 12. Eventuelt

  1. Prøve ut Game of BLADE sidekonkurranser.

  2. Skatecross. Høydehopp. Downhill.

  3. Bindene forhåndspåmelding til konkurranser?

  4. Faste konkurransepartnere? Lokalbanker?

  5. Samarbeid med Field?

  6. Filmfestivaler. Melde på filmer.

  7. Påbudt med hjelm for juniorer

  8. Offentlig info om alle styremøter.

  9. Klare roller i styret.

  10. Lett å bidra med ting utenfra styret.

  11. Konkurranse i Kristiansand

  12. Sette konkurransedatoer ASAP!

  13. Sette opp buss / grupperabbatt til KRS konk

  14. Overta elementer fra snowparker?