Referat fra årsmøte 2014

Posted by on sep 24, 2014 in årsmøte, nyheter | No Comments
Referat fra årsmøte 2014

Les hva som ble diskutert og vedtatt på årsmøtet

Forslag til vedtektsendringer

 • Å avholde årsmøte etter endt sesong. Lettere å evaluere sesongen som har vært, og man er tidligere ute med å planlegge for neste sesong. Enstemmig vedtatt endring.

Insendte saker / styrets forslag

 • Fra freddy: Mere involvert i parkplanlegging. Hvordan skal vi gjøre det?
 • Gå direkte til kommunen / de ansvarlige. Komme oss inn i styrer. Vedtatt
 • Bruke penger på: Promostickers. Hovedsakelig Rollingmag, deretter NRSF. Legge ut forslag for avstemning. Posters før konkurranser. Vedtatt
 • Forbundet spanderer mat/grill/alkoholfri drikke til medlemmer “FNS-events”. Vedtatt
 • Konkurranser vs. sessions? Få, gode konkurranser. Flere organiserte sessions.
 • Starte opp “Friday night skate”. Vedtatt
 • Faste rammer på konkurranseformer. Sette opp på nettsidene på forhånd. Vedtatt. Settes opp på nettsidene.
 • Hva kan vi tilby sponsorene? Lage promomateriell opp mot innslag til sponsorer. Sette opp prisliste på sponsorplasser. Vedtatt

Styret 2015 (Valg utgår da kun 5 av 6 mulige stiller)

 • Boas Utvik
 • Jon Arne Berg
 • Julius Josefsen
 • Olav Norheim
 • Jonas Bødtker

Årsplan 2015

 • Søke sparebankstiftelsen + andre fond
 • Sette opp konkurranserammer
 • Lage sponsorpakke / prisliste
 • Lage stickers
 • Fortsette med Friday Night Skate
 • Lage posters til konkurranser
 • Kontakte Oslo kommune ang. skateparks.
 • Lage Norgesmesterskap (snakke med mat/drikkesponsorer i tillegg)
 • Lage RSC
 • Lage streetspot

Evalueringer

NM 2013

 • Bra: Generelt bra. Ting fløt greit. Bra for publikum.
 • Ikke bra: For mye rus. Ikke så foreldrevennlig.

NM 2014

 • Bra: Holdt tidsskjema. Greit organisert. Bra nye obstacles. Over 30 påmeldte.
 • Ikke bra: For stort heat i bowl.

RSC 2013

 • Bra: Publikumsvennlige spots.
 • Ikke bra: Siste spot var litt for hardcore.

Flipside Camp 2014

 • Bra men langt dit. Gokart var fett. Gjerne gjentakelse.

Goodvibe Session Krisitansand

 • Generelt bra.

Eventuelt

 • Styret tar selvkritikk på manglende gjennomføringsevne i 2014…
 • Send gjerne inn saker til oss når som helst. Gjerne skriftlig på mail.
 • Bytte bank? DnB er veldig knotete nettbank.
 • ROS til Rune Hagen!!! For hans innsats på Jordal med skate-utlån osv.